ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ KAPAFIX

Σε ενα ελαφρύ ειδικό αυτοκόλητο φύλλο απο αφρό πολυουραιθάνης γίνεται επικόλληση

φωτογραφιών και αφισών.

Υποστηρικτικά περιέχει φύλλο αλουμινίου για διατήρηση της επιφάνειας και αποφυγή κύρτωσης.