ΤΕΛΑΡΩΜΑ ΚΑΜΒΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΛΑΡΟ

Με ιδιαίτερη επιμέλεια τοποθετείται ο εκτυπωμένος καμβάς σε ξύλινο τελάρο

για να παραμένει χωρίς καμυλώσεις στην πάροδο του χρόνου και την άμεση τοποθέτηση στην επιφάνεια που θέλετε.