ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Με την πλαστικοποίηση προστατεύουμε τις εκτυπώσεις μας,

και δίνουμε εφ όσον το επιθυμούμε υφή στις εκτυπώσεις μας.

Περιορίζουμε τις όποιες φθορές και έχουμε ενα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.