Αλμπουμ 15χ40 εκ Εξώφυλλο 21χ52 εκ Κωδ.1540
Αλμπουμ 15χ43 εκ Εξώφυλλο 21χ55 εκ Κωδ.1543
Αλμπουμ 20χ40 εκ Εξώφυλλο 26χ52 εκ Κωδ.2040
Αλμπουμ 20χ50 εκ Εξώφυλλο 20χ62 εκ Κωδ.2050
Αλμπουμ 20χ53 εκ Εξώφυλλο 26χ65 εκ Κωδ.2053
Αλμπουμ 25χ50 εκ Εξώφυλλο 31χ62 εκ Κωδ.2550
Αλμπουμ 25χ70 εκ Εξώφυλλο 31χ82 εκ Κωδ.2570
Αλμπουμ 30χ45 εκ Εξώφυλλο 36χ57 εκ Κωδ.3045
Αλμπουμ 30χ60 εκ Εξώφυλλο 36χ72 εκ Κωδ.3060
Αλμπουμ 30χ70 εκ Εξώφυλλο 36χ82 εκ Κωδ.3570
Αλμπουμ 35χ70 εκ Εξώφυλλο 41χ82 εκ Κωδ.3570
Αλμπουμ 30χ80 εκ Εξώφυλλο 36χ92 εκ Κωδ.3080
Αλμπουμ 40χ60 εκ Εξώφυλλο 46χ72 εκ Κωδ.4060