ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ
Άλμπουμ 40χ60 cm Εξώφυλλο 46χ72 cm
Άλμπουμ 35χ70 cm Εξώφυλλο 41χ82 cm
Άλμπουμ 30χ80 cm Εξώφυλλο 36χ92 cm
Άλμπουμ 30χ45 cm Εξώφυλλο 36χ57 cm
Άλμπουμ 25χ70 cm Εξώφυλλο 31χ82 cm
Άλμπουμ 25χ50 cm Εξώφυλλο 31χ62 cm
Άλμπουμ 30χ70 cm Εξώφυλλο 36χ82 cm
Άλμπουμ 30χ60 cm Εξώφυλλο 36χ72 cm
Άλμπουμ 20χ40 cm Εξώφυλλο 26χ52 cm